คุณจะป้องกันข้อมูลสูญหายได้อย่างไร? (HOW YOU CAN PREVENT DATA LOSS)

Last updated: 24 Mar 2023  |  10080 Views  | 

คุณจะป้องกันข้อมูลสูญหายได้อย่างไร? (HOW YOU CAN PREVENT DATA LOSS)

คุณจะป้องกันข้อมูลสูญหายได้อย่างไร? (HOW YOU CAN PREVENT DATA LOSS)
 


ข้อมูลสูญหายเป็นหนึ่งในเรื่องที่มีความเข้าใจผิดมากที่สุดในธุรกิจของเรา เรื่องข้อมูลสูญหาย นั้นมีปรากฎให้ศึกษาตามสื่อต่างๆ น้อยมาก ถึงจะมีข้อมูลให้ศึกษาอยู่บ้างก็ยังขาดความแน่นอน เนื่องจาก ความสับสนของข้อมูลที่พวกเขาได้รับมานั่นเอง ผู้คนจึงพบว่าเป็นเรื่องยากที่จะประเมินสถานการณ์ เรื่องข้อมูลสูญหายได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งยากในการตัดสินกู้คืนข้อมูลได้อย่างถูกวิธี

ทำความเข้าใจเรื่องข้อมูลสูญหาย

ส่วนใหญ่เวลาที่ข้อมูล “สูญหาย” มันไม่ได้สูญหายทั้งหมดหรอก บางครั้งข้อมูลยังอยู่เพียงแค่คุณ ไม่สามารถกู้มันกลับมาใช้งานได้เท่านั้นเอง ซึ่งเราพบว่าข้อมูลเป็นแสนๆ GB สูญหายไปเปล่าๆ เพราะผู้คน ไม่ได้ใส่ใจว่ายังมีทางที่จะในการกู้คืน บ้างก็ถอดใจไม่คิดที่จะกู้คืนข้อมูลกลับมา

ในขณะที่คุณไม่สามารถกู้ข้อมูลที่เกิดปัญหามาใช้ได้นั้น ผู้เชี่ยวชาญของเราพบว่าประมาณ 95% ของข้อมูลที่เกิดปัญหานั้นสามารถกู้กลับมาให้ใช้งานได้ ไม่แน่อาจเป็น 100% เลยด้วยซ้ำ หากว่าคุณ เอาฮาร์ดดิกส์ที่เสียหายส่งมาให้เราแก้ก่อนที่คุณจะลองใช้เครื่องมือต่างๆ ลองแก้ไขด้วยตนเอง


ผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถกู้คืนข้อมูลของคุณ ด้วยเครื่องมือรวมทั้งเทคนิคพิเศษที่เราได้คิดค้น วิจัยและพัฒนาขึ้นมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาฮาร์ดดิสก์บันทึกข้อมูลอย่างไร? ฮาร์ดดิสก์นั้นบันทึกข้อมูลลงบนจานข้อมูลชนิดโลหะ ซึ่งในฮาร์ดดิสก์ 1 ตัวอาจมีตั้งแต่ 1 แผ่นหรือหลายแผ่น จานข้อมูลที่ว่านี้จะหมุนด้วยอัตรา 3,600 - 10,000 รอบต่อนาที ซึ่งทำให้เกิดพลังงานแม่เหล็ก โดยมีหัวอ่าน/เขียนแทรกอยู่ระหว่างช่องว่างของจานข้อมูลในแต่ละแผ่น ซึ่งจานข้อมูลแต่ละแผ่นมีช่องว่างประมาณ 1-2 micro-inches เวลาฮาร์ดดิสก์อ่านหรือเขียนข้อมูล กระแสข้อมูลจะไหลผ่านหัวเขียน/อ่านนี้ ไปบันทึกลงจานข้อมูลด้วยกระแสไฟฟ้า

ดังนั้นหากเกิดอะไรที่มาขัดขวางกระบวนการนี้ในระหว่างฮาร์ดดิสก์กำลังทำงาน อาจทำให้เกิดข้อมูล เสียหายหรือสูญหายได้ข้อมูลมากขึ้นถูกเก็บอยู่ในพื้นที่เล็กลง ย้อนเมื่อ 15 ปีก่อนฮาร์ดดิสก์จุข้อมูลได้ 40 MB แต่ทุกวันนี้ฮาร์ดดิสก์จุข้อมูลได้ถึง 80 GB นอกจากนั้นยังมีขนาดที่เล็กลงด้วย ความสามารถในการจุข้อมูลที่เพิ่มขึ้นย่อมมีผลกระทบกับความเสี่ยงที่ข้อมูลอาจสูญหายมากขึ้น ยิ่งข้อมูลขนาดใหญ่ขึ้นๆ ต้องถูกจัดเก็บลงในพื้นที่ที่ขนาดเล็กลงยิ่งเกิดความแออัด ดังนั้นความเที่ยงตรงแม่นยำของการบันทึกข้อมูลกลายเป็นเรื่องสำคัญ

ส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปนี้ มีการเปลี่ยนแปลงฮาร์ดดิสก์ให้หัวอ่าน/เขียน มีพื้นที่ห่างจากจานข้อมูลน้อยลง ดังนั้นการแทกแม้จะเบาๆ, การเกิดไฟกระชาก หรือมีสิ่งปนเปื้อน ในฮาร์ดดิสก์อาจเป็นสาเหตุให้หัวอ่านสัมผัสกับจานข้อมูลได้ ส่งผลต่อจานข้อมูลหรือหัวอ่าน/เขียนอาจมีปัญหา ในบางสถานการณ์ข้อมูลที่จัดเก็บในส่วนที่ถูกหัวอ่านสัมผัสก็อาจจะเสียหายอย่างถาวรได้

ปัจจุบันช่องว่างระหว่างจานข้อมูลแต่ละแผ่น มีระยะประมาณ 1-2 micro-inches (หนึ่งในล้านของนิ้ว) ฝุ่นละอองมีขนาด 4-8 micro-inches ส่วนเส้นผมมนุษย์หนา 10 micro-inches เศษของฝุ่นละออกหรือเส้นผมอาจหลุดเข้าในสร้างความเสียหายที่ร้ายแรงต่อข้อมูลได้
 


การสำรองข้อมูล

เทคโนโลยีการสำรองข้อมูลนั้นยังไม่เพียงพอที่จะปกป้องข้อมูลไม่ให้สูญหายหรือถูกทำลาย ระบบคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่มีการจัดทำระบบสำรองข้อมูลและมีหน่วยบันทึกข้อมูลอีกหน่วยทำหน้าที่ขนานกันกับหน่วยบันทึกข้อมูลหลัก (Redundant) ซึ่งส่วนใหญ่กลยุทธ์นี้ก็สามารถป้องกันข้อมูลสูญหาย และสามารถกู้ระบบคืนได้เป็นไปตามแผน แต่บางกรณีก็ไม่โชคดีแบบนั้น ลูกค้าของเราบางคนสำรองข้อมูล ไว้มากมาย แต่เมื่อถึงเวลาจำเป็นต้องกู้ข้อมูล กลับพบว่าที่สำรองเอาไว้มีแต่ข้อมูลที่ไม่มีประโยชน์ เพราะระบบแบบนี้ต้องใช้ทั้งความสามารถของเทคโนโลยี และความพร้อมของฮาร์ดแวร์ รวมทั้งทักษะที่ดี ของมนุษย์ในการจัดการระบบจึงจะทำงานอย่างสมบูรณ์ ยกตัวอย่างเช่น  ระบบสำรองข้อมูลจะทำการได้เต็ม ประสิทธิภาพเมื่อ ฮาร์ดแวร์ทำงานตามคำสั่งอย่างต่อเนื่อง, มนุษย์มีเวลาในการบำรุงรักษาและตรวจสอบ, โปรแกรมที่ใช้ทำงานอย่างไม่มีติดขัด รวมทั้งตัวสื่อบันทึกข้อมูลจะต้องทำงานได้ดีตลอดเวลา แต่ในความเป็นจริงนั้น ฮาร์ดแวร์อาจเกิดการขัดข้อง, สื่อบันทึกข้อมูลอาจทำงานผิดพลาด หรือโปรแกรมอาจค้างหรือไม่ทำงานตามที่กำหนดไว้ระบบเองก็สำรองข้อมูลที่เสียหายหรือผิดพลาดมาจาก กระบวนการข้างต้นเอาไว้ ดังนั้นระบบการสำรองข้อมูลจึงล้มเหลวตามไป


โปรแกรมป้องกันไวรัส

คุณควรติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างยิ่ง เพราะหากเครื่องติดไวรัส อาจกระทบกับข้อมูลของคุณซึ่งทำให้คุณไม่สามารถใช้งานไฟล์บางไฟล์ หรืออาจหายไปจากไดรฟ์ที่คุณเคยจัดเก็บ ดังนั้นมันสำคัญที่คุณจะต้องติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส อัพเดตตามวงรอบอย่างสม่ำเสมอ สแกนไวรัสเป็นประจำเพื่อค้นหาและทำลายไวรัสหรือมัลแวร์ที่ตกค้างอยู่ในเครื่อง

มีสาเหตุมากมายที่ทำให้ข้อมูลสูญหาย ด้านล่างนี้คือตัวอย่างในบางกรณ๊

ความผิดพลาดจากมนุษย์

อะไรคือตัวการใหญ่ที่ทำให้ข้อมูลสูญหายน่ะเหรอ “ออเจ้าจงไปส่องคันฉ่องดูเถิดหนา” ใช่แล้ว.. พวกเรานี่แหละ ทุกวันนี้ผู้ใช้งานเผลอลบข้อมูลสำคัญไม่ว่าจะไฟล์เอกสาร ข้อมูลในฐานข้อมูล บางครั้งก็เผลอโดยการเซฟไฟล์ผิดทับไฟล์เดิมบ้างล่ะ บ้างก็ชอบไปฟอแมทไดรฟ์โดยไม่ได้สำรองข้อมูลไว้ก่อน รวมทั้งพอลบไฟล์เสร็จยังตามไปลบในรีไซเคิลบินต่อด้วย

แต่ยังโชคดี ฮาร์ดดิสก์จะมีระบบกู้คืนไฟล์ที่ถูกลบจากความผิดพลาดของผู้ใช้ ตราบใดที่ไฟล์ไม่ได้ถูกเขียนทับหรือเสียหายไปซะก่อน

ไวรัส

ไวรัสเป็นปัญหาใหญ่อีกปัญหาหนึ่ง โดยเฉพาะพวก worms เช่น W32.Klez และ W32.MyLife ไวรัสตระกูลนี้สามารถลบหรือเขียนไฟล์ทับไฟล์ข้อมูลได้ และหากไวรัสนี้ไม่ได้รับการกำจัดอย่างสิ้นซาก มันอาจสร้างไฟล์สำเนาตัวเองกระจายไว้ในเครื่อง และอาจกลับมาทำงานในภายหลัง

ตัวสื่อบันทึกข้อมูลชำรุดหรือเกิดขัดข้องที่จุดบันทึกข้อมูล

ฮาร์ดดิสก์อาจมีจุดข้อมูลเสียหาย อาการนี้ไม่ได้เป็นการเสียหายทางกายภาพ แต่เกิดจากกรณีเช่น การชัทดาวน์ผิดวิธี หรือเกิดแฮงค์ หรือระบบค้างขณะกำลังบันทึกข้อมูล

ความเสียหายทางกายภาพ
            บางครั้งข้อมูลอาจสูญหายเพราะความเสียหายทางกายภาพ อันได้แก่ การกระแทก หรือหน้าสัมผัส ของจานข้อมูลถูกขีดข่วน รวมทั้งการทำลายพลังงานแม่เหล็กในขณะฮาร์ดดิสก์ทำงาน ซึ่งล้วนเป็นสาเหตุให้ ข้อมูลสูยหายรวมทั้งสร้างความลำบากในการกู้คืน ทั้งนี้ตัววินโดวส์เองมีฟังก์ชั่น ScanDisk เพื่อตรวจสอบความเสียหายของดิสก์ ซึ่งถ้า ScanDisk ค้นหาเจอจุดปัญหาก็จะทำการมาร์กจุดไว้และสามารถ quarantine เอาไว้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเพิ่ม

            เรื่องข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญของธุรกิจในปัจจุบัน การที่ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของคุณสูญหายไปย่อมไม่ ส่งผลดีต่อธุรกิจแน่ แล้วคุณจะเชื่อถือในโปรแกรมกู้คืนต่างๆ ที่โฆษณาว่าสามารถแก้ไขได้ทุกปัญหาอยู่หรือไม่ การใช้โปรแกรมกู้คืนถูกๆ มักจะทำให้ปัญหาแย่ลงไปอีก ข้อมูลสูญหายเป็นข้อมูลเป็นปัญหาเฉพาะของ ตัวมันเอง อย่าลองเอาโปรแกรมที่มีอัตราความสำเร็จต่ำมาใช้งานกับฮาร์ดดิสก์ของคุณจะดีกว่า ถ้าคุณต้องการ กู้ข้อมูลที่สำคัญ คุณต้องการมืออาชีพที่มีประสบการณ์ มีความสามารถอยู่ในระดับแถวหน้าของธุรกิจนี้ ติดต่อเรา ผู้เชี่ยวชาญของเราจะมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อนำข้อมูลสำคัญของคุณกลับมา

ติดต่อเราที่ IDR LAB ศูนย์กู้ข้อมูลที่ได้มาตรฐานและพร้อมที่สุดในประเทศไทย
ปรึกษาปัญหาและส่งตรวจเช็ค ประเมินก่อนซ่อมได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ที่ Line ID : @idrlab หรือ Hotline สายด่วนตลอด 24 ชั่วโมง โทร. 094-692-8080 , 080-591-3536

 
 
 

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy