วิธีพิจารณาศูนย์กู้ข้อมูลเพื่อโอกาสได้ข้อมูลคืนสูงสุด

Last updated: 24 มี.ค. 2566  |  5139 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วิธีพิจารณาศูนย์กู้ข้อมูลเพื่อโอกาสได้ข้อมูลคืนสูงสุด

 
“วิธีพิจารณาศูนย์กู้ข้อมูลเพื่อโอกาสได้ข้อมูลคืนสูงสุด"
  
เพราะ Hardware ทุกสิ่งมีวันเสื่อสภาพและบางครั้งอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้โดยที่เราไม่คาดหมาย
เมื่อถึงวันที่ข้อมูลของท่านสูญหาย ไม่ว่าจากการถูกลบโดยไม่ตั้งใจ, อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เช่น Hard disk หรือ External Hard disk มีความผิดปกติ หรือเกิดอุบัติเหตุเช่นทำตกโดยไม่ได้ตั้งใจ ทำให้ท่านจำเป็นจะต้องมองหาผู้ที่จะช่วยท่านนำข้อมูลนั้นๆ กลับคืนมา
 
 
แต่บ่อยครั้ง ผู้ที่จำเป็นต้องการการกู้ข้อมูลนั้น มีประสบการณ์ในการใช้บริการการกู้ข้อมูลน้อยมาก หรือเพิ่งเป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้และก็โชคไม่ดีที่ปัจจุบันมีผู้ที่ฉวยโอกาสจากช่องทางความไม่รู้ของผู้ใช้บริการนี้ ในการเปิดศูนย์กู้ข้อมูลที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในการกู้ข้อมูลอย่างแท้จริงและไม่ได้มาตรฐานทั้งในด้านเครื่องมือและผู้เชี่ยวชาญ หลอกลวงเอาค่าบริการในการกู้ข้อมูล

โดยมีความเป็นไปได้ในการได้ข้อมูลกลับคืนมานั้นน้อยมาก ทำให้ผู้ที่ไปใช้บริการ

นอกจากจะเสียเงินกู้ข้อมูลไปโดยไม่ได้ข้อมูลคืนแล้ว ยังเสียโอกาสที่จะได้ข้อมูลนั้นคืนอย่างถาวร

อีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่เราอยากจะให้ท่านทราบก่อนที่จะเลือกใช้บริการศูนย์กู้ข้อมูล
นั่นคือ การกู้ข้อมูลในครั้งแรกนั้นมีความสำคัญที่สุด และมีโอกาสที่จะได้ข้อมูลกลับคืนมาสูงสุดเช่นกัน ท่านจึงควรเลือกศูนย์กู้ข้อมูลที่มีมาตรฐานและไว้วางใจได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้บริการ
ในทางกลับกันหากท่านเลือกใช้ศูนย์บริการกู้ข้อมูลที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่มีความพร้อมทั้งด้านเครื่องมือและบุคลากร ก็อาจจะทำให้ท่านเสียข้อมูลเหล่านั้นไปอย่างถาวร เช่นในการแกะ Hard disk เพื่อทำการตรวจซ่อมในการกู้ข้อมูลนั้น จำเป็นที่จะต้องเปิดในห้อง Clean room หรือห้องปลอดฝุ่นมาตรฐานที่ มีการจำกัดฝุ่นละอองที่จะไปเกาะตามผิวจานอ่านข้อมูลและมีผลต่อการกู้ข้อมูลโดยตรง เป็นต้น

เราจึงอยากเน้นย้ำให้ท่าน พิจารณาเลือกศูนย์กู้ข้อมูลที่ได้มาตรฐานตั้งแต่ครั้งแรก และในทุกๆครั้ง เพื่อโอกาสในการได้ข้อมูลกลับคืนมาของท่านสูงสุด
 

และนี่คือวิธีการพิจารณาศูนย์กู้ข้อมูล

 
1. มาตรฐานการรักษาความลับของข้อมูล เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการเลือกใช้บริการศูนย์กู้ข้อมูล

เพราะข้อมูลของแต่ละคนนั้น มีความสำคัญ มีมูลค่า และอาจได้รับผลกระทบร้ายแรงหากข้อมูลนั้นรั่วไหล เช่น ข้อมูลบัญชีบริษัท, งานที่เป็นลิขสิทธิ์ต่างๆ หรือแม้แต่กระทั่ง คลิปวิดิโอที่ไม่ต้องการ เผยแพร่ ซึ่งทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลใดๆ หากศูนย์กู้ข้อมูลใดไม่ได้ให้ความสำคัญในส่วนนี้ ก็แนะนำว่าไม่ควรที่จะใช้บริการ เพราะมีความเสี่ยงที่ข้อมูลจะรั่วไหลได้

ที่ศูนย์กู้ข้อมูล IDR LAB เรามีมาตรฐาน ISO รองรับ และมีสัญญาป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล
ของลูกค้าให้เซ็นต์เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้ใช้บริการทุกท่านมั่นใจได้ว่า ตลอดการให้บริการกว่า 10 ปีที่ผ่านมา เราสามารถรักษาความลับของข้อมูลลูกค้าได้ 100% มาอย่างต่อเนื่อง
 
 
2. มาตรฐานห้องแล็บ Clean Room เป็นมาตรฐานที่มีความสำคัญที่สุดสำหรับการกู้ข้อมูล
ผู้ให้บริการควรแสดงให้เห็นชัดเจนถึงการมีอยู่จริง เปิดเผยได้ ด้วยภาพถ่าย หรือสื่อโฆษณาต่างๆ เพื่อให้ผู้ประสบปัญหาได้มั่นใจว่า พร้อมให้บริการกู้ข้อมูลจริง

ไม่ใช่เป็นเพียงการแอบอ้าง ทั้งรูปภาพและข้อความชวนเชื่อ โดยที่ไม่สามารถตรวจสอบใดๆได้ เพราะนั่นเป็นไปได้ว่า จะเป็นศูนย์กู้ข้อมูลที่พร้อมจะฉวยโอกาสในความเดือดร้อนของท่านอย่างแน่นอน
 
 
3. การพิจารณาจากประวัติ ประสบการณ์ กลุ่มลูกค้าที่ชัดเจน ตรวจสอบได้ มีที่มาที่ไป ซึ่งนั่นหมายความว่า การให้บริการกู้ข้อมูลนั้น ย่อมมีความต่อเนื่องในการศึกษาค้นคว้า วิจัย และฝึกอบรมความชำนาญ เพื่อให้บริการกู้ข้อมูลอย่างที่ดีที่สุดและ ควรพิจารณาจากเสียงตอบรับจากผู้ใช้งานจริง มิใช่เป็นเพียงข้อมูลที่แอบอ้างขึ้น 

ที่ศูนย์กู้ข้อมูล IDR LAB ลงทุนเปิดบริการด้วยทุนจดทะเบียนบริษัทมากกว่า 10 ล้านบาท เพื่อให้มีความพร้อมทั้งทางด้านเทคโนโลยีและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในการกู้ข้อมูล
มานานกว่า 10 ปี เทียบเท่ามาตรฐานการกู้ข้อมูลในระดับสากล การันตีความตั้งใจในการให้บริการ ได้จากเสียงตอบรับผู้ใช้บริการ ทั้งในและต่างประเทศได้อย่างต่อเนื่อง
 
 
4. สถานที่ตั้ง องค์กร บริษัท หรือ ศูนย์บริการกู้ข้อมูล ต้องมีที่ตั้งชัดเจน ทั้งภาพลักษณ์ และระบบการให้บริการกู้ข้อมูล ที่แสดงให้เห็นถึงความมีตัวตน เจตนาอันบริสุทธิ์ในการให้บริการกู้ข้อมูล ไม่หลอกลวง หรือฉวยโอกาสเพื่อผลประโยชน์จากค่ากู้ข้อมูล
ให้ท่านพิจารณาจากผู้ให้บริการกู้ข้อมูลที่มี่การเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน
มีหลักแหล่ง มีระบบการให้บริการและการแสดงตัวตนอย่างเปิดเผยและน่าเชื่อถือ
 
 
5. การแสดงถึง ความเป็นมาตรฐานและความมุ่งมั่นขององค์กร เช่นการทำ ISO เพื่อรับรองการให้บริการ ของศูนย์กู้ข้อมูล เพื่อให้มีมาตรฐานบริการ การเอาใจใส่ การดูแลและได้รับประโยชน์จากการบริการมากที่สุด รวมทั้งกระบวนรักษาความลับ ของข้อมูล
มาตรฐานเหล่านี้จะเป็นเครื่องหมายที่จะช่วยการันตีได้ว่า ผู้ให้บริการกู้ข้อมูลนั้น
มีมาตรฐานการทำงานอย่างเป็นระบบพร้อมที่จะให้บริการกู้ข้อมูลท่านอย่างเป็นลำดับขั้นตอนที่มีมาตรฐานและตรวจสอบได้เป็นมาตรฐานที่ได้การยอมรับในระดับสากล
 

ติดต่อเราที่ IDR LAB ศูนย์กู้ข้อมูลที่ได้มาตรฐานและพร้อมที่สุดในประเทศไทย ปรึกษาปัญหาและส่งตรวจเช็ค ประเมินก่อนซ่อมได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ที่ Line ID : @idrlab หรือ Hotline สายด่วนตลอด 24 ชั่วโมง
โทร. 094-692-8080 , 080-591-3536


“เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ชีวิตดิจิทัลของคุณกลับมามีความสุขดังเดิม”
 
 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้